STYRELSEN

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2023


Roll

Namn

Adress

Telefon

Ordförande

Jonny Dahlgren

Paranötsgränd 21

070-950 09 09

Kassör

Lena Gunnarsson

Hasselnötsvägen 15

070-777 06 15

Ledamot/Sekreterare

David Novin

Valnötsvägen 13


Ledamot

Patrick Janus

Paranötsgränd 9

073-765 22 18

Ledamot

Tony Kalomirakis

Hasselnötsvägen 6

070-876 81 69

Suppleant

Anders Forslöv

Paranötsgränd 38

070-266 70 40

Suppleant

Anders Ohlsson

Hasselnötsvägen 21

070-922 02 40

Suppleant

Pasi Söderberg

Paranötsgränd 14

070-940 95 78

Revisor

Magnus Bergsten

Valnötsvägen 4

Revisor

Peter Schedin

Hasselnötsvägen 23

Revisor supp.

Guy Stenman

Hasselnötsvägen 1

Valberedning

Stefan Pettersson

Paranötsgränd 7

Valberedning samk.

Thomas Seifert

Jordnötsgränd 18

Valberedning

Gunnel Axelsson

Paranötsgränd 18


Ombud Kvartersgårdar

Jordnötsgränd

Gustaf

Jordnötsgränd 5

070-738 03 36

Paranötsgränd

Kicki Brantås

Paranötsgränd 17

070-301 33 77

Ombud Tele2

Ombud Tele2

Leif Amnefeldt

Valnötsvägen 1

08-580 152 86