KVARTERSGÅRDARNA


Fastighetsinnehavaren ansvarar över kvartersgården från det att man hämtat nyckeln hos ombudet för kvartersgården. Nyckel lämnas endast ut till fastighetsinnehavare. Kvartersgården får inte lämnas till barn och ungdomar utan att det finns en vuxen som tar fullt ansvar för ordning och reda, både i och runtom kvarterslokalen

  • Innan du använder lokalen ska Du kontrollera att den är i ett bra skick, i annat fall anmäl det direkt till ombudet.
  • Uppträd inte störande gentemot grannarna till kvartersgårdarna. Spela inte hög musik när fönster och/eller dörrar är öppna.
  • Skadegörelse ersätts av fastighets innehavaren som lånat lokalen.
  • Städning skall utföras enligt den instruktion, ”Städning av kvartersgården”, som finns på anslagstavlan i gården. Reglerna återfinns även här nedan.

Vid återlämnade av nyckel till ombudet skall eventuella skador rapporteras. Vid utebliven städning, skador etc kontaktar ombudet styrelsen för vidare hantering.

Lokalerna bokas genom den nya appen Boappa, eller kontakta ombud för respektive lokal.


https://boappa.seREGLER


Ombud

Jordnötsgränd

Gustaf 

Jordnötsgränd 5

070-738 03 36

Paranötsgränd

Kicki Brantås

Paranötsgränd 17

070-301 33 77